Wat we geloven.

Als samenleving moeten we ons inzetten voor duurzaamheid. Dat lijkt voor de meesten vanzelfsprekend. Er wordt veel gepraat, maar waarom verandert er weinig? Wat weerhoudt ons ervan te handelen?

 

Duurzaamheid volgens onze visie

De ‘waarom’ van duurzaamheid lijkt inmiddels duidelijk, de ‘hoe’ en de ‘wat’ een stuk minder. Voor velen blijft duurzaamheid een complex en verwarrend begrip. En zelfs zonder verwarring rijzen er vragen over het nut en de impact van acties.

The Ecological Entrepreneur is geboren uit een simpele behoefte: het realiseren van duurzame vooruitgang door economie en ecologie bij elkaar te brengen. Dit is nodig om ons huidige niveau van welvaart en welzijn te behouden en onze natuurlijke wereld te beschermen.

Duurzaamheid wordt vaak geassocieerd met vermindering of uitfasering. Een groen bedrijfsmodel is echter niet gericht op het ‘afbouwen’ van bestaande processen. Ons doel is processen te ontwikkelen in evenwicht met ons milieu en de samenleving, rekening houdend met alle lasten en baten. Met andere woorden: minimale milieu-impact, maximale output voor welvaart en welzijn. Door ‘groene bedrijfsmodellen’ te creëren, evolueren we naar een regeneratieve en bloeiende waarde creatie in alle domeinen: economisch, ecologisch en sociaal.

The Ecological Entrepreneur ondersteunt uw organisatie bij de creatie en implementatie van groene bedrijfsmodellen, om u succesvol te maken in de huidige maatschappij.

Er bestaan al heel wat oplossingen voor de huidige duurzaamheidsproblemen. Waarom kennen en gebruiken we ze niet allemaal? Hoewel ‘ecobedrijven’ in opmars zijn, worstelen vele om te overleven en te gedijen als economisch levensvatbare bedrijven. Onze markt is een cruciaal vehikel voor commercieel succes. Maar na ontwikkeling in O&O, ontwerp en realisatie brengt commercialisering (vaak gezien als de laatste stap) veel uitdagingen met zich mee. We begrijpen de uitdagingen waarmee ecologische bedrijven worden geconfronteerd die hun voortbestaan beïnvloeden.

The Ecological Entrepreneur helpt uw bedrijf van strategie tot operatie. We definiëren de go-to-market, (her)ontwerpen en richten de processen in, en faciliteren uw groei door operationele ondersteuning.

Onze waarden

Gedreven door kansen
We zijn er om mogelijkheden en oplossingen te bieden. We verzetten ons tegen kommer en kwel. We zijn er om hoop te wekken en organisaties de kans te geven duurzame actie te ondernemen.

Menselijk
We zijn een bedrijf van mensen die dezelfde missie delen. Duurzaamheid is onze gezamenlijke interesse en drijfveer. Een menselijke benadering van klanten is van het grootste belang. We werken mensgericht. We leggen de nadruk op menselijkheid in onze (werk)omgeving.

Recht door zee
Wat we zeggen, doen we, wat we doen, zeggen we. We zeggen het hoe het is. We doen wat we zeggen. We brengen in de praktijk wat we preken.

Geloofwaardig
We werken op basis van feiten en raadplegen betrouwbare bronnen. Gegevens zijn onze beste vriend. We doen niet aan cover-ups!

porporis apersperume re molo et harchillit es as et pelibeaque nos es eatur? Tia nobitio reserovide maio maximillabo. Agnit ligent preperum solori aut

porporis apersperume re molo et harchillit es as et pelibeaque nos es eatur? Tia nobitio reserovide maio maximillabo. Agnit ligent preperum solori aut

Meer over onze waarden

Wie we zijn

The Ecological Entrepreneur is ervan overtuigd dat ‘duurzaam ondernemen’, in al zijn facetten, de basis van ondernemen moet worden. Een organisatie moet geëvalueerd worden op haar ‘sociale’, ‘ecologische’ en ‘financiële’ impact, en niet alleen op die laatste.

We meten de huidige impact, creëren verschillende scenario’s, ontwikkelen een strategie en roadmap, en ontwikkelen duurzaamheidscommunicatie. We maken de effecten van acties meetbaar om de ROI te zien en de kosten in te schatten. Ontdek hoe strategische, concrete begeleiding uw organisatie op weg helpt naar een duurzame toekomst. Met de juiste houding, aanpak en ondersteuning maakt u uw duurzaamheidsbeloften waar!

We brengen ecologie en economie samen voor uw organisatie! Kies voor uw duurzame toekomst.